Vrijmarkt Selwerd

Voor wie?

Voor u of uw kinderen als u 2e-handsspullen heeft die u graag wilt verkopen.
Voor u of uw kinderen als u uw kunsten wilt komen tonen. Maakt u muziek, laat het die dag horen, tekent u graag portretten, kom dit doen. Of wat u maar wilt.
Voor kinderen om lekker creatief en/of sportief bezig te zijn.
En natuurlijk voor iedereen die het leuk vindt deze markt te bezoeken en hier lekker rond te lopen, eventueel wat te kopen, een hapje te eten en een praatje te maken met uw buren.

Het wijkbedrijf (Bottelroosstraat 3)
Zaterdag 12 juli 2014 10.00-17.00

Het Wijkbedrijf Selwerd is een bedrijf voor en door bewoners dat werkt aan een beter en mooier Selwerd.
Selwerd in Uitvoering – van dromen naar doen
info@selwerdinuitvoering.nl
06-52790447

De spelcontainer

De spelcontainer is een busje vol spel-sport materiaal, dat twee keer per week te vinden is in Selwerd zoals je hieronder kan zien. Met deze materialen mag je gratis op het pleintje spelen met je vrienden uit de buurt.

Iedereen is welkom dus je ouders, opa/oma mogen ook even komen kijken.

In de zomervakantie zijn we er op:
Dinsdag (Iepenlaan) 12.00-14.00
Woensdag (Hazelaarstraat) 12.00-14.00

Na de zomervakantie zijn we er weer op:
Dinsdag (Iepenlaan) 15.00-17.00
Woensdag (Hazelaarstraat) 15.00-17.00

Kom langs, en schrijf je in!

Sociaal Buurtbeheer Sport- en Spelcontainers door Werkpro
buurtbeheer.com
Vincent Huiting 0613821877

Buurtbuffet

Op 19 juni organiseren vrijwilligers uit de wijk, samen met de buurtwerkers, weer een buurtbuffet. Wij bieden u opnieuw een goedkope en gezonde maaltijd aan in een gezellige setting.

Voor volwassenen kost het buffet 4 euro en voor kinderen tot 12 jaar 2 euro. Het buurtbuffet vindt plaats in de Vensterschool, Eikenlaan 288. U bent welkom vanaf 17:00 uur, om 17:30 wordt het buffet geserveerd.

Reserveren
Het is verplicht om te reserveren. Dit kan tot en met 18 juni bij Stip in de Vensterschool. Deze is op werkdagen open van 9 tot 12 uur of telefonisch bereikbaar via 050-5779433

Vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij Stip, of bij Evert Bosscher: e.bosscher@mjd.nl

Open Dag Buurtmoestuin Gelderse Es

Open dag Buurtmoestuin de Gelderse Es

Op zaterdag 17 mei 2014 is het stadslandbouw publieksdag. Door het hele land zetten buurttuinen, landbouwbedrijven en andere stadslandbouwinitiatieven hun deuren open voor publiek. Een uitgelezen moment om onszelf als icoonproject aan onze stadsgenoten te presenteren!

De weersvoorspelling ziet er tot nu toe goed uit. Dat betekent dat er lekker veel tuinders in hun eigen tuintjes aan het werk zullen zijn. Bezoekers worden warm ontvangen met een kopje koffie of thee, en natuurlijk zelfgebakken lekkers. Er zijn tuinders aanwezig om vragen te beantwoorden, tuinierervaring mee uit te wisselen, of te discussieren over het belang van een buurttuin en hoe dit op te starten. Om 1 uur wordt er een rondleiding gegeven waarin we vertellen hoe de tuin tot stand is gekomen, wat het inhoudt dat we icoonproject zijn, wat de doelstelling van de tuin is, hoe wij omgaan met de culturele verschillen van verschillende tuinders etc. Voor de kinderen is er aardappelstempelen in de tuin, en er kan worden gevoetbald.

Zin gekregen om een kijkje te nemen? Je bent meer dan welkom. Hopelijk tot ziens in onze mooie tuin!

Adres:
Tussen de Gelderse Roosstraat en de Esdoornlaan (selwerd, Groningen). De buurttuin ligt verstopt achter de flats.

Kosten:
gratis

Programma:
12:00 – 15:00 open voor publiek, aardappelstempelen voor de kinderen
met om 13:00 rondleiding door de tuin

Selwerd in Uitvoering

Vrijdag 14 maart van 13.00 tot 18.30 aan de bottelroosstraat 3 vind Selwerd in Uitvoering plaats. Klik op de uitnodiging (afbeelding hieronder) voor meer informatie.

SelwerdInUitvoering

Nieuw: opruimcoach

Heeft u problemen met het opruimen of het op orde brengen van uw huishouden of ziet u op tegen het organiseren van uw verhuizing?

Soms kan het ordenen van de huishouding bijdragen om het leven weer op de rails te krijgen. Vanaf 1 maart 2014 is hiervoor een coach werkzaam vanuit de Droomfabriek. Voor praktisch advies en concrete hulp, ook bij een verhuizing, kunt u vrijblijvend contact opnemen met Jolanda Oudekerk tel: 06 1755 3916 mail: jolanda.m.o.@hotmail.com (er zijn geen kosten aan verbonden).

MJD en Stiel samen verder als MJD

MJD-Stiel

Nieuwsbericht van Stiel over fusie

MJD en Stiel samen verder als MJD

Maatschappelijke organisaties MJD en Stiel uit de stad Groningen zijn per 1 januari 2014 gefuseerd en gaan samen verder onder de naam MJD. Het resultaat is één krachtige, maatschappelijke organisatie, actief tot in de haarvaten van alle wijken in de stad Groningen en Eemsmond, Grootegast en Ten Boer. ‘Met onze ruim tweehonderd professionals en vierhonderd vrijwilligers zijn we nog beter in staat met name kwetsbare bewoners te helpen en te anticiperen op nabije ontwikkelingen zoals de transities rond Jeugdzorg, AWBZ en de Participatiewet’, aldus directeur/bestuurder Anja Aaldering.

Krachten bundelen

December 2013 ging het licht definitief op groen voor de fusie, met instemming van onder anderen het Bestuur (Stiel), de Raad van Toezicht (MJD), de beide Ondernemingsraden, de bonden en de Cliëntenraad. Aaldering: ‘Het was een lang en intensief proces, maar iedereen is tevreden met de uitkomst. In deze voor velen veelal onzekere tijd, doen we er goed aan de krachten te bundelen. Samen zijn we sterk voor inwoners van de wijken. Professionals van MJD en Stiel werkten al op veel fronten samen, zoals bij het programma Buurtwelzijn en de Stips. Dit is een logische stap’. Aaldering was en blijft directeur/bestuurder MJD. Directeur Peter Broer van Stiel blijft werkzaam voor de nieuwe organisatie en is toegetreden tot het managementteam.

Van 0 – 100 jaar

De belangrijkste werkterreinen voor de MJD zijn gezinshulp, maatschappelijk werk, jeugd- en jongerenwerk, schuldhulpverlening en vrijwilligerswerk. Stiel is in de stad bekend als dé organisatie als het gaat om vrijwilligerswerk, buurtbemiddeling, activering van bewoners en samenlevingsopbouw. Het geheel aan hulp- en dienstverlening draagt volgens Aaldering sterk bij aan het verwezenlijken van onze missie. ‘We zetten sterk in op de verdere ontwikkeling van wijkteams, die alle bewoners van 0 tot 100 jaar kunnen informeren, activeren en ondersteunen en die alle vrijwillige inzet kunnen faciliteren. Daarnaast participeren we in de Sociale Teams in de wijken. Samen met diverse organisaties, werken onze professionals samen om zo die huishoudens die meer dan één ondersteuningsvraag nodig hebben, zo snel mogelijk aan de juiste dienstverlener te koppelen en te helpen.’

Hoofdlocatie

MJD blijft met professionals en vrijwilligers onverminderd actief in alle wijken in de stad en de gemeenten Eemsmond, Ten Boer en Grootegast. De hoofdlocatie blijft gevestigd aan de Herman Colleniusstraat 18.

Nieuwsbericht van MJD over fusie

MJD en Stiel verder onder de naam MJD

Per 1 januari 2014 zijn MJD en Stiel gefuseerd en gaan samen verder onder de naam MJD. Het resultaat is één krachtige, maatschappelijke organisatie in de stad Groningen, Eemsmond, Grootegast en Ten Boer. Samen zijn we sterk en altijd in de buurt, met de inzet van onze ruim tweehonderd professionals en vierhonderd vrijwilligers. Met Stiel werken we onder de naam MJD verder aan de verwezenlijking van onze gezamenlijke visie:

‘Op het snijvlak van wonen, welzijn en zorg activeert de MJD op een laagdrempelige en breed toegankelijke manier mensen – en met name diegenen die zich in een kwetsbare positie bevinden – tot zelfredzaamheid, emancipatie en participatie in de samenleving. Dit doen we vraaggericht, outreachend en zo dicht mogelijk in de buurt van de doelgroep. Daarbij wil de MJD mensen en organisaties met elkaar verbinden, teneinde hen in staat te stellen hun welzijn te verbeteren, de leefbaarheid van hun wijken te verhogen en het functioneren in de eigen omgeving te optimaliseren.’

December 2013 ging het licht definitief op groen voor de fusie, na een uitgebreid en zorgvuldig traject met onder andere het Bestuur (Stiel) en de Raad van Toezicht (MJD), de beide Ondernemingsraden, de bonden en de Cliëntenraad. Wij zijn overtuigd dat we met het resultaat (nog) beter in staat zullen zijn te anticiperen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen het sociale en publieke domein. Het betreft bijvoorbeeld ontwikkelingen rond Buurtwelzijn (Stips) en de sociale teams, maar ook als het gaat om de transities van Jeugdzorg, AWBZ-taken en de Participatiewet.

De stap om te fuseren is een logisch vervolg op de enkele jaren waarin we intensief samenwerken, bijvoorbeeld bij het programma Buurtwelzijn en de Stips. De belangrijkste werkterreinen voor MJD zijn verder gezinshulp, maatschappelijk werk, jeugd- en jongerenwerk, schuldhulpverlening en vrijwilligerswerk. Stiel is de organisatie als het gaat om vrijwilligerswerk, buurtbemiddeling en het buurtopbouwwerk. Met de bundeling van krachten zijn we beter in staat in te spelen op de toekomstige ontwikkelingen en bieden we een breed aanbod van hulp- en dienstverlening.

Feestdagen

De Droomfabriek hoopt dat iedereen fijne kerstdagen & een prettige jaarwisseling achter de rug heeft, en wenst iedereen een gelukkig en voorspoedig 2014!

Buurtbuffet

9 december 17.30 Buurtbuffet Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk – 3 heerlijke stamppotten – samen aan tafel

Op maandag 9 december organiseren vrijwilligers uit de wijk samen met buurtwerkers weer een buurtbuffet. Ook deze keer bieden wij een goedkope en gezonde maaltijd aan in een gezellige sfeer.

Reserveren is verplicht en kan tot 6 december bij Stip inde Vensterschool, open van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 of telefonisch via 050-5779433.

Kosten zijn 5,- (kinderen tot 12 jaar 2,-). Het buurtbuffet vindt plaats in de Vensterschool aan de Eikenlaan 288. Inloop kan vanaf 17.00 en het buffet wordt om 17.30 geserveerd.

Voor vragen kun u terecht bij Stip in de Vensterschool of buurtwerker Jelmer Pultrum (06-81172827/j.pultrum@stiel.nl).

De Gelderse Es Icoonproject 2014

Buurtmoestuin de Gelderse Es is op zaterdag 23 november tijdens het Grote Groen Dichterbij Event in Amersfoort gekozen tot Icoonproject 2014 van de provincie Groningen!

icoonproject_groningen