KOEK

Op deze pagina kunt u meer lezen over Klimmen Op Eigen Kracht en de Droomfabriek. Op de pagina projecten kunt u meer lezen over wie u al voor gingen en over activiteiten in de Droomfabriek waar u ook aan mee kunt doen.

de Droomfabriek
Mijn naam is Silvia Hefting, ik werk bij Stiel, als talentenmakelaar bij het project KOEK. Deze afkorting staat voor Klimmen Op Eigen Kracht. Dat betekent dat de KOEK-deelnemers zelf bepalen wat ze willen bereiken en hoe ze dat gaan doen.

De Droomfabriek is een woonhuis in Selwerd waar buurtbewoners gebruik van kunnen maken om hun dromen via KOEK waar te maken. Als talentenmakelaar coach ik ze daarbij.

Hoe werkt KOEK?
Op woensdagmorgen is iedere buurtbewoner welkom in ons pand aan de Iepenlaan 71, dus u ook! Ik heb de koffie klaar en ben nieuwsgierig naar u en uw verhalen. Heeft u dromen die u nog niet heeft waargemaakt? Misschien zijn er nu mogelijkheden om ze alsnog te realiseren? Ik denk hier graag samen met u over na. Ik help u om er zelf mee aan de slag te gaan, breng u in contact met anderen die u bij uw droom kunnen helpen en stimuleer u om eventuele obstakels onderweg te bestrijden.

Wat levert KOEK op?
Al een aantal bewoners uit Selwerd gingen u voor bij KOEK. Behalve dat zij hun dromen konden realiseren, levert het uw buurt tal van activiteiten op.

Enkele voorbeelden van KOEK-projecten:
• Nederlandse les geven aan een groepje allochtone vrouwen;
• groep kinderen begeleiden die zwerfvuil in de wijk opruimen;
• Creatieve lessen/workshops geven aan kleine groepjes bewoners;
• Bijhouden van de tuintjes voor bewoners die dat zelf niet neer kunnen.

Wat vinden gebruikers zelf?

De gesprekken die ik heb gehad, met Silvia bij de droomfabriek, waren voor mij zeer positief. Zij luisterde naar mijn verhaal, en gaf advies. Maar ze stuurde mij niet in een richting, maar liet mij zelf nadenken wat ik wilde doen. Hierdoor werd ik gemotiveerd om meer na te denken wat ik nog allemaal kan doen – Hans Mulder (fotografie)

Ik ben al enige jaren met mijn bestuur en vrijwilligers bezig met het muziek project Posterboy Entertainment voor jongeren in de wijk. De Droom Fabriek heeft mij geholpen met een subsidie en zo kan ik met mijn bestuur en vrijwilligers de Stichting “Urban Talent” in het leven roepen om nog meer te kunnen doen met het muziek project. Ik hoop dat de Droom Fabriek door gaat na 2013 en medewerkster Silvia Hefting talent makelaar van Stiel door kan gaan met haar werkzaamheden. Silvia heeft en kan zoveel voor de wijkbewoners betekenen waar wij veel baat bij hebben - Robert Elzer

Sinds verleden jaar oktober geef ik Nederlandse les in de Droomfabriek aan allochtonen. Zelf vind ik het belangrijk om een taal goed te kunnen spreken. Ook voor allochtonen is dit belangrijk. Sommigen die in de Droomfabriek komen moeten het Nederlands helemaal opnieuw oppakken; anderen hebben al een inburgeringcursus gedaan en willen zich verdiepen in de grammatica. Allemaal willen we de Nederlandse taal beter leren spreken en ik vind het leuk om iedereen hierbij te begeleiden – Ina de Roosz

Nieuwsgierig?

Kom dan gerust eens langs in de Droomfabriek aan de Iepenlaan 71. Bellen (06 – 285 386 51) of mailen (s.hefting@stiel.nl) kan natuurlijk ook.

Hopelijk tot ziens!
Silvia Hefting

AndereKoekFoto stiel

 

 

 

 

 

 

MJD-Stiel