Projecten

Creatieve Therapie
DeWaaier

Wietske Pel is in de zomer van 2012 begonnen als creatief therapeute met Creatief Centrum de Waaier. Ze geeft diverse cursussen en workshops, waaronder schilderen, aquarel en vilten. Ook geeft ze creatieve therapie. Kijk op haar website voor meer informatie, data en mogelijkheden.

Tuinteam
Het tuinteam is voor bewoners van Selwerd en Paddepoel die wegens ziekte of ouderdom niet meer in staat zijn hun tuin te onderhouden. Ook bewoners bij wie het tuinonderhoud boven het hoofd is gegroeid worden geholpen, maar deze mensen zullen zelf een steeds grotere rol gaan spelen in het onderhouden van hun eigen tuin. Bij aanmelding komt iemand van het tuinteam eerst langs om te bekijken wat nodig is en wat kan zodat de wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor actie.

De bewoner zorgt zelf voor afvoer van het tuinafval. De bewoner zorgt zelf voor plantjes, potgrond en dergelijke. Het tuinteam beschikt over tuingereedschap, zoals snoeimateriaal, heggenscharen, grasmaaier, grastrimmer, hogedrukspuit voor terrassen, schoppen etc. Het tuinteam maakt geen gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen.

Aanmeldingen via het Stip in de Vensterschool, Eikenlaan 288 (openingstijden maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00) tel: 050-5779433

Individuele Nederlandse taalles
Soms is het zo gelopen… U kunt niet goed lezen en schrijven. Door veel wisselingen van scholen of omdat u in het buitenland bent opgegroeid. Wilt u graag beter kunnen lezen en schrijven en heeft u daarbij individuele ondersteuning nodig? Dit kan in de Droomfabriek. Bel of mail Silvia Hefting voor opgave en/of nadere informatie: 06 – 2853 8651 / s.hefting@stiel.nl

Vrouwengroep vlinder
De naam van deze vrouwengroep is “De Vlinder”. Die naam symboliseert het doel van de groep: jezelf ontwikkelen, iets betekenen voor anderen en uitvliegen. Dat wil zeggen dat ze actief worden in straat of buurt, leren de eigen problemen de baas te kunnen of om, zo nodig, de juiste hulpverlening te benaderen. In deze groep staat elke week een thema centraal. Gezond eten en bewegen, omgaan met geld, voorzieningen in de wijk enzovoorts. Bijna elke week komt er wel een organisatie die in de buurt actief is, of actief wil worden, op bezoek. Zij willen de vrouwen graag betrekken bij de diverse activiteiten in de buurt.

Een begeleidster van Vrouwencentum “Jasmijn” begeleidt de groep. Ze heeft voor en na de bijeenkomsten ook vaak individuele gesprekken. Hier probeert ze hen te stimuleren stappen te zetten ”naar buiten”. Naast dat er dus heel serieuze gesprekken gevoerd worden is het ook erg gezellig en wordt er veel gelachen met elkaar! Omdat de groep al wat langer bestaat is er langzamerhand een vertrouwde sfeer ontstaan. De vrouwen durven hierdoor eerlijk en open met elkaar te spreken. De sfeer is ook open naar buitenstaanders toe. Iedere nieuwe deelnemer wordt hartelijk binnengehaald. De vrouwen ontpoppen zich langzaam tot prachtige vlinders die durven uit te vliegen. Zij zijn weer anderen tot voorbeeld, die zich op hun beurt weer gaan ontpoppen.

Opruimcoach
Heeft u problemen met het opruimen of het op orde brengen van uw huishouden of ziet u op tegen het organiseren van uw verhuizing?

Soms kan het ordenen van de huishouding bijdragen om het leven weer op de rails te krijgen. Vanaf 1 maart 2014 is hiervoor een coach werkzaam vanuit de Droomfabriek. Voor praktisch advies en concrete hulp, ook bij een verhuizing, kunt u vrijblijvend contact opnemen met Jolanda Oudekerk tel: 06 1755 3916 mail: jolanda.m.o.@hotmail.com (er zijn geen kosten aan verbonden).

Groep ‘Rondkomen met weinig geld’
Sinds het najaar van 2013 komt een groep bewoners van Selwerd en omliggende buurten regelmatig bij elkaar. Doel van deze bijeenkomsten is het zoeken naar mogelijkheden als geld niet voldoende aanwezig is.

Het kan een ieder zo maar overkomen: plots moet je leven op bijstandsniveau. Het vraagt vaak om uitgaven opnieuw te kiezen. Dit wordt door de meesten wel moedig bestempeld als een tijdelijke fase. Mensen die het meemaken, kunnen meepraten over hoe het voelt om te moeten denken over de toekomst als alles maar geld te lijkt moeten kosten.

Vanuit Stiel/MJD is het initiatief begonnen om een aantal bewoners in dezelfde maatschappelijke situatie met elkaar kennis te laten maken. Dit groepje mensen helpt elkaar op verschillende vlakken. Er zijn mensen die recent hun bedrijfje failliet hebben zien gaan. Die ervaren het hebben van weinig geld anders dan een voormalige student. Zo raken mensen in gesprek veelal over bijvoorbeeld praktische tips. Het kunnen praten over de situatie lucht soms op, een ander kan al dingen relativeren.

Langzaam maar zeker ontstaat er een andere manier van zien en denken, dan die zo sterk in de media belicht wordt. De mensen willen betekenis vinden voor zichzelf en voor elkaar. Geld kan gelukkig nog voldoende als bijzaak worden gezien. Want men heeft altijd nog wel:
- spullen om te ruilen of weg te geven
- diensten en kleine klusjes die men kan doen
Een jas kan op die manier gerepareerd worden voor een gitaarles van een zoon. Dat schept weer mogelijkheden!

Als u wilt meedoen, ruilen of praten, dan kunt u bellen met
Richard Etten 06-218 042 79, of mailen: richard_etten@hotmail.com.

U hoort dan gelijk wanneer de volgende bijeenkomst is en dat u van harte welkom bent.

Overig
Een aantal mensen zijn bezig met een individueel gericht traject.
Ook deze website wordt gemaakt als KOEK project.

Buurtmoestuin de Gelderse Es
Belangrijk: dit is geen KOEK/Droomfabriekproject, maar omdat de buurtmoestuin ook activiteiten in de wijk organiseert hebben zij toch een plekje op deze website gekregen.

gelderse_roos_3

Vier jaar geleden droomde een bewoner van de Gelderse Roosstraat over het hebben van een moestuintje. Volkstuinen bleken groot, ver weg en bovendien hadden de meeste volkstuincomplexen een wachtlijst. Op zoek naar andere mogelijkheden kwam ze het project Eetbare Stad Groningen tegen. Hierbij wordt op verzoek van bewoners eetbaar groen aangeplant op grond van de gemeente/woningbouw, dat de bewoners vervolgens zelf onderhouden. Een jaar later was het zover: er was toestemming van de gemeente en woningbouw, buren waren geraadpleegd, liefhebbers voor een stukje moestuin waren bij elkaar gezocht, dus de aanleg van de moestuinen kon beginnen. In mei 2012 konden de bewoners beginnen met tuinieren.
Buurttuin “de Gelderse Es” bevindt zich op het grasveld tussen het flatgebouw aan de Esdoornlaan en het flatgebouw aan de Gelderse Roosstraat in de wijk Selwerd, Groningen. De bewoners van deze flats kunnen een eigen stukje grond krijgen om hier groenten, kruiden en bloemen te verbouwen. Er zijn 22 tuintjes van elk gemiddeld 12 vierkante meter, er zijn ook mensen die 2 tuintjes of een 1/2 tuintje hebben. Daarnaast zijn er nog gemeenschappelijke gedeeltes waar alle tuinierders gebruik van kunnen maken: een kruidentuin, een aardbeientuin, een bloementuin, en een tuintje waar de waterpomp staat. In de gemeenschappelijke tuintjes staan ook 2 appelbomen en 2 perenbomen. Aan de zuidkant van de Gelderse Es staat een heel aantal fruitstruiken (rode bes, blauwe bes en kruisbes) en ligt een rozentuin. Er wordt biologisch getuinierd, dus er worden bijvoorbeeld geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. De naam “Gelderse Es” refereert naar de aangrenzende straten, maar ook naar de Es als traditionele landbouwvorm waarin ‘noaberschap’ centraal staat. De buurtmoestuin verbind mensen: waar men eerder alleen mensen uit het eigen portiek kende, ontstaan nu contacten tussen de tuinierders. Ook mensen zonder tuin komen regelmatig even aanwaaien. Mensen zijn tegelijk in de tuintjes aan het werk, drinken een kopje thee aan de picknicktafel en wisselen ervaringen, zaadjes, groenten, gerechten en recepten uit; omdat de tuinierders uit alle windstreken komen (ongeveer 15 verschillende nationaliteiten) zijn deze zeer gevarieerd. Een keer per jaar wordt er een oogstfeest voor alle omwonenden georganiseerd, waarbij de tuinierders lekkere hapjes bereiden met producten uit eigen tuin en er activiteiten zijn voor kinderen (bv schminken, bloempot schilderen).
Eind 2013 is buurtmoestuin Gelderse Es verkozen tot Groen Dichterbij Icoonproject 2014. Met het geldbedrag dat hierbij hoort zullen er verbeteringen (zoals zelfsluitende hekjes) en vernieuwingen (zoals een tuinhuisje) bekostigd worden.
Meer weten? Mail dan eetbarestraat@gmail.com of kijk op de website.

Buurttuin de Gelderse Es wordt mede mogelijk gemaakt door Groen Dichterbij, Nationale Postcodeloterij, Oranjefonds, IVN, SME advies, Buurtlink, Nijestee en gemeente Groningen.